uno Vitrine Onyx – holzfarben – 96 cm – 147 cm – 41 cm – Kommoden & Sideboards > Vitrinenmoebelkraft